Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Преподаватели

Общообразователни дисциплини

 • Цветан Шукеров – Български език и литература
 • Галя Русева Английски език, Български език и литература
 • Величка Илиева – Английски език
 • Ана Михайлова - Английски език
 • Севдалина Журналова Немски език
 • инж. Динка Славчева – Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Математика
 • Ружка Хаджиева Математика, Информационни технологии
 • Елена Боеклиева География и икономика, История и цивилизации
 • Карамфила Каменова Философия, Философски цикъл, Гражданско образование
 • Антоанета Караджова – Биология и здравно образование, Теория на специалните предмети
 • Величка Тодорова – Музика
 • Станка Пенева Изобразително изкуство
 • Димитър Киндов – Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности

 

Професионални дисциплини

 • Камелия Миленова – Теория на специалните предмети
 • Василка Димитрова – Предприемачество, Счетоводство, Отчестност, Туризъм, Маркетинг
 • Мая Кисьова – Учебна практика
 • инж. Стефан Дичев – Строителна графика, Сградостроителство, Строителни материали, Учебна практика

 

Ресурсни учители: 

 • Василка Димитрова
 • Севдалина Журналова