Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство

град Смолян

Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" е създадена през 1970 година. Учебното заведение е с традиции в обучението на ученици от 8 до 12 клас по специалности в областта на ресторантьорството, хотелиерството, строителството и архитектурата. 

Доказаният професионализъм на преподавателите и отличните условия за практики в курортния град Смолян са факторите, подпомогнали превръщането на СПГ по туризъм и строителство в едно от най-добрите професионални училища в страната. Това се потвърждава и от отличната реализация на завършилите ученици, както в страната, така и в чужбина. 

За първи път през учебната 2015/2016 година гимназията разширява дейността си чрез прием на ученици в областта на строителството и архитектурата, един от основните приоритети на съвремието в България и чужбина.

Завършилите получават знания и придобиват умения в съзвучие с националните, европейските и световните традиции.