Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Първа представителна изява на клуб "Чудесата на цифровата фотография - "Улови мига"

 

В четвъртък се случиха чудеса – „уловихме“ ги!

 

Нашето добруване зависи от хората, които ни обичат, от това дали даряваме любов. Въпросът не е в това, какво получаваме в замяна, а какво даваме. Особено ако го „запечатваме“ на лента като уловен миг!
Това научихме като гости на първата представителна изява на клуб „Чудесата на цифровата фотография „Улови мига“, която се проведе на 23 март 2017г. /четвъртък/ в компютърната зала на нашата Професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ в гр. Смолян. Изявата е по проект BG05M20P001-2.004 – „Твоят час“. След като бяхме посрещнати с аудио-визуален поздрав в една иновативна обстановка с много цветове, табла и уловени мигове в снимки, учениците от Клуба демонстрираха своите първи стъпки във фотографията и работа с компютърни програми чрез подготвени индивидуални презентации на музикален фон. Видяха се доста културни забележителности, природни феномени и явления, моменти от бита на българина в различните сезони, изгледи от Родопите и др. Ръководителят на Клуба – г-жа Ружка Хаджиева /ст. учител по математика, информатика и информационни технологии/, сподели, че целта е учениците да развиват и усъвършенстват знанията и уменията си за изготвяне на презентации и клипове, както и да овладяват техниките за заснемане на впечатляващи изображения. Обикновено се работи на екипи, които създават и обработват снимки, по предварително зададени и обсъждани теми. Така се добива интерес и желание за учене със собствен фотоапарат или телефон с камера.
Вълнуващ бе финалът на срещата, когато гостите – г-жа К. Миленова и г-н Цв. Шукеров, заедно с г-жа Хаджиева и Групата заедно изиграха стъпките на българското хоро, а това породи множество усмивки и позитивно настроение, които отново бяха „уловени“ от фотообектива. 
Изявата доказа, че човек трябва да помни всеки момент по най-добрия начин, а това е възможно чрез улавянето на мигове от „Чудесата на цифровата фотография “.

 

Снимки от изявата може да видите >>>ТУК<<< !