Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Скрийнинг тест за диабет на нашите ученици


Днес в медицинския кабинет на училището екип от здравни специалисти и представители на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет проведе безплатно изследване на кръвната захар на над 40 наши ученици във връзка с Националната кампания „Деца и диабет в училище. Да поговорим за диабета“. Инициативата има за цел да насърчи безопасна и подкрепяща училищна среда за децата с диабет да управляват своя диабет и борбата с дискриминацията. Гимназията изказва благодарността си за посредничеството на Община Смолян и специалистите, провели скрийнинга, които информираха младите за диабета и за ефекта от по-здравословния начин на хранене в училище.

Здравето на учениците е наш приоритет!