Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Креативност, новаторство и професионализъм в сервиза

Многообразие от хапки, сладкиши, плата, инвентар, декорация, фотоси от проведени събития, оригинални идеи и съвети за вашето събитие, професионално отношение и изпълнение. Индивидуалният стил и подход към организирането и изпълнението на кетъринг поръчки и услуги кара нашите клиенти да се чувстват специални. Доказателство за това бе поредното коктейлно обслужване по повод 160-годишния юбилей на СОУ "Св. св Кирил и Методий" - Смолян. 
Учителите и учениците от СПГТС "Никола Й. Вапцаров" както винаги показаха професионализъм, креативност и новаторство в подготовката и реализацията на сервиза.