Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Интересна кулинарна изненада от 11. клас

„Най-вкусното междучасие“

Представителна изява на клубовете за занимания по професионални интереси в 11. клас събра учители и ученици във фоайето на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. Присъстващите разгледаха с интерес кулинарния кът и опитаха от вкусните творби на гимназистите. Впечатленията са, че чрез този проект учениците смислено запълват свободното си време, ангажират вниманието си с творчески занимания, развиват заложбите си. Това ги вдъхновява, разнообразява и обогатява.