Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Впечатлено жури от наш ученик на строително състезание

Пробив на СПГТС в състезание по строителство

            През 2023 г. в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ завършва випуск от професионално подготвени кадри по професия „Строителен техник“, специалност „Строителство и архитектура“. През 5-годишния срок на обучение гимназията става свидетел на множество успешни професионални изяви на своите възпитаници. И успехите не закъсняват.

            Факт е нареждането в челните позиции на дванадесетокласника Марио Калибрадов на провелото се през пролетта на 2023 г. национално състезание за млади строители в гр. Стара Загора. В теоретични и практически дисциплини като „Зидария“, „Облицовки и настилки“ и „Сухо строителство“ 43 състезатели мериха сили на импровизирана строителна площадка, подготвена от любезните домакини на ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора.

            С оригиналност, иновативност и прецизност в изпълнението на поставеното задание – Грундиране на 4 пана и подготовка на релеф – смолянският представител на гимназията по туризъм и строителство впечатли професионалното жури в дисциплината „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“.

            Екипът на СПГТС поздравява своя ученик и неговите ментори инж. Стефан Дичев и Стефан Масурски за достойното представяне.