Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

По-специална събота сред природата - 19.11.2022 г.

По пътя на професионалните географи
 
Съботният 19 ноември 2022 г. бе организиран за поход на група ученици от Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" с ръководители Елена Боеклиева и Галя Русева. По проект на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти - гр. Смолян младежите посетиха извора на р. Арда, паметника на магарето на Настрадин Ходжа. Вековните букови гори, стръмните склонове, магията на планината впечатлиха учениците.
Агушевите конаци в с. Могилица ги посрещнаха с красотатата на архитектурата, кръглата кула, която наподобява на фар, и острите камъни на риклите. Проведените беседи, съпроводени с много въпроси, асоциации и сравнения, обогатиха знанията и уменията на младите географолюбители, а положителните емоции и красивите природни гледки дълго ще помнят.