Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Покана

На 16 септември 2019 г. от 10:00 ч. в двора на любимaтa ни Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" ще се открие тържествено учебната 2019/2020 година.
Заповядайте да споделим заедно хубавия миг!