Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Баба Марта в училище

И тази година първомартенското утро бе с изненади за ученици, педагогически и непедагогически персонал! За всеки още на входа на гимназията по стара традиция имаше мартеничка и беше закичен с пожелание за здраве и късмет.

Честита Баба Марта!