Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Квалитетна комисия бе приятно впечатлена от дипломантите на гимназията ни

Зрелостниците на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ защитиха с успех дипломните си проекти, а на практическия изпит вложиха творчески подход и иновативност

Изминалата майска седмица на 2024-та година бе сериозно изпитание за зрелостниците на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“, тъй като за тях бе задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Ресторантьор“.
Работата на дипломантите по избраната тема изискваше творчески подход и следване на тематично-методичен план, който реализираха под вещото наставничество на своите консултанти. Акцент върху крайния резултат беше заключението на рецензентите.
В своите експозета бъдещите ресторантьори заложиха на личния принос и отношение към туристическата индустрия, а на поставяните от комисията въпроси демонстрираха добри познания в областта на кулинарията.
В корпус „Учебен ресторант“ пък зрелостниците сътвориха кулинарни изделия на изкуството. Учениците демонстрираха кулинарно майсторство и завидни компетенции по миксология. Младите кулинари професионално приготвяха храни, а презентираните от тях блюда впечатлиха с естетика и вкусови качества, които квалитетната комисия оцени подобаващо.
Изобщо на този двукомпонентен изпит бе демонстрирана готовността на учениците да се реализират в реална работна среда, както и позитивната им нагласа да надграждат знания и умения по избраната професия във висши учебни заведения.